Nettsider som kan være nyttig

    - DATO:
  • 29.jun.2011
  • - KLOKKA:
  • 17:53
  • - KATEGORI:
  • Media
  • - KOMMENTARER: 0

Selvskading.info drives av NSSF og har info til venner og familie som kan være nyttig for de å vite. 
Selvskading.net er et forum for å vise støtte for de med selvskadingsproblematikk. NB! 18 års grense!
Lffs.no er Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord. Der finner man alt fra bøker og filmer til kurs, seminar, konferanser og pårørendegrupper. 

Legger disse tre nettsidene også der hvor linkene ligger eller sider som kan være nyttig som jeg har kalt det nå. 

♥TBP♥

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Arkiv

hits